royalairforce25
Race Horse # Prize
1 WO - 1 Roses Are Free 1 win
2 WO - 2 Mucho Misstique 6 win
3 WO - 3 Mo Tough 4 win
4 WO - 4 Wicked Miah 10 win
5 WO - 5 Faithful Creek 4 win
6 WO - 6 True Temper 2 win
Total 6 wins