letsdoit4444
Race Horse # Prize
1 SAR - 7 SHAWDYSHAWDYSHAWDY 6 $24.30
2 SAR - 8 AMANO 7 $3.00
3 SAR - 9 TOM`S D`ETAT 5 $2.10
4 SAR - 10 NO PAROLE 6 --
5 SAR - 11 SADLER`S JOY 6 --
6 SAR - 12 DALIKA 7 --
Total $29.40