flchrome
Race Horse # Prize
1 AQU - 1 Ultimate Cause 4 win
2 AQU - 2 Loose 6 win
3 AQU - 3 Charnley River 9 win
4 AQU - 4 Hoponthebusgus 9 win
5 AQU - 5 Helooksthepart 3 win
6 AQU - 6 Audible 5 win
7 AQU - 7 Shadow Rider 10 win
8 AQU - 8 Can You Diggit 3 win
Total 8 wins